DLF Konsumentprofiler per kedja 2023

Den nya rapporten ”DLF Konsumentprofiler per kedja 2023”, som producerats av CPS GfK på uppdrag av Dagligvaru­leverantörerna, DLF, visar vem som är köparen av dagligvaror i de olika kedjorna i Sverige. Vi får se vem som är köpare via många olika demografiska indelningar av Sveriges hushåll, som exempelvis ålder, inkomst, hushållsstorlek och region. Rapporten gör det också möjligt att se vilka typer av hushåll som handlar mest i de olika kedjorna och vilka skillnader det finns mellan dessa.

Använd "DLF Konsumentprofiler per kedja 2023" internt och tillsammans med era kunder för att analysera och diskutera åtgärder för att nå rätt målgrupp och identifiera möjligheter till ökad försäljning.

Hämta PDF "Så handlar olika åldersgrupper sina dagligvaror"

(CPS GfK på uppdrag av DLF)