Alternativ text

Kommittéer

Kommittéer

Kommittéernas uppdrag är att bidra med kunskap och idéer till den löpande branschverksamheten samt att initiera och driva projekt som kommer samtliga medlemmar till gagn inom ramen för DLFs uppdrag, det vill säga att skapa förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.

Vill du engagera dig i någon av DLFs kommittéer, kontakta respektive kommittéordförande.

Ladda ner dokumentet Principer för val av kommittéledamöter

Marknadskommitté Retail

Henrik Eriksson, (ordförande)
Orkla Foods Sverige

Jens Olsson
Arla Foods

Håkan Helgesson
Barilla Sverige

Frank Somander
Conaxess Trade Sweden

Magnus Ekerhov
Di Luca & Di Luca

Jenny Hillman
Essity Hygiene and Health

Åsa Wendt
Ehrmann Sverige

Patrik Stockelid
Estrella

Hilda Björkman
Fazer Bageri

Alexander Friberg
Findus Sverige

Niclas Gyllenmyr
Henkel Norden

Daniel Mathiasson
Jacobs Douwe Egberts

Daniel Gejde
Kiviks Musteri

Martin Starkman
Kronfågel

Anna Lundqvist
Liljeholmens Stearinfabriks

Marcus Wessner
Midsona Sverige

Simon Tjäder
Orkla Confectionery & Snacks Sverige

Filip Lundh
Pågen

Peter Unosson
SIA Glass

Magdalena Jansson
Spendrups Bryggeri

Caroline Wetterstrand
Svegro

Arletka Skurczynska
Unilever Sverige

Andreas Barolo
Valio Sverige

Patrick Strömsnes
Vidal Scandinavia

Ants Kippar
Vitamin Well

Marknadskommitté Foodservice

Kristina Hovmöller
Upfield Sweden (ordförande)

Christer Lundin
Arla Foods

Lars Sundberg
Arvid Nordquist

Patrik Larsson
Atria Sverige

Johan Widstrand
Barilla Sverige

Mattias Bokvist
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Jonas Västerstig
Danish Crown Foods Sweden

Olof Magnehägg
Findus Sverige

Anton Ahlgren
Gray’s Bakery

Mikael Haage
Haugen-Gruppen

Niklas Wellander
O Kavli

Sara Emanuelsson
Kiviks Musteri

Jonas Block
Kockens

Kristin Marmsjö
Lantmännen Cerealia

Stefan Ekdahl
Löfbergs Lila

Kristina Fransson
Orkla Foods Sverige

Fredrik Löthman
Sales Support Sweden

Mikaela Rinaldo
Santa Maria

Maria Dundeberg
Scan Sverige

Peter Meyerson
Unilever Sverige

Logistikkommittén

Malin Leander
Arla Foods (ordförande)

Peter Dannqvist
Arvid Nordquist HAB

Linda Munters
Atria Sverige

Mikael Johansson
Cloetta Sverige

Kristofer Sundberg
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Charlotta Holmgren
Continental Bakeries NE

Lina Nilsson
Danone

Moa Stenkvist
Di Luca & Di Luca

Jörgen Sköld
Fazer Bageri

Jens Rosenqvist
Lantmännen Cerealia

Gunilla Engblom
Mondelez Sverige

Erik Andersson
Orkla Foods Sverige

Gaviota Dania
Procter & Gamble

Jesper Sörensen
Pågen

Max Friberg
Red Bull Sweden

Johan Rosvall
Scan Sverige

Tobias Andersson
Unilever Sverige

Legala kommittén

Ylva Nykvist 
Arla Foods (ordförande)

Sara Wagrowski
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Katarina Goulet
Danone

Josefin Isaksson
Fazer Sweden

Alexandra Iskandar
Jacobs Douwe Egberts

Tora Molander
Midsona Sverige

Jenny Lindgren
Mondelez Sverige

Peter Aronsson
Nestlé Sverige

Nina Farrahi
Orkla ASA

René Sandegren
Procter & Gamble

Carl Östring
Scan Sverige

Teresa Hellmo Fahlander
Skånemejerier

Angelo Skog
Spendrups Bryggeri

Anna Edman
Unilever Sverige

Hållbarhetskommittén

Maria Stareborn
Unilever Sverige (ordförande)

Victoria Olsson
Arla Foods

Erica Bertilsson
Arvid Nordquist

Anna Anderberg
Carlsberg Sverige

Marielle Carlsson
Cloetta Sverige

Thérèse Sundberg
Coca-Cola Europacific Partners Sverige

Damien Isambert
Danone

Erik Lindroth
Duni

Axel Thegerström Edh
Essity Hygiene and Health

Johan Melinder
Fazer Sweden

Catherine Westerlind
Findus Sverige

Elina Matsdotter
HKScan Sweden

Mats Hagwall
Henkel Norden

Beatrice Fahlkvist
L’Oréal Sverige

Beatrice Perlman
Midsona Sverige

Frida Sjödin
Mondelez Sverige

Cathrine Suter
Nestlé Sverige

Victoria Voss
O Kavli

Cecilia Isaksson Sajland
Orkla Foods Sverige

Cindy Kite
Polarbröd

Jennifer Davis
Santa Maria

Helena Stenström
SIA Glass

Camilla Ohlsson
Skånemejerier

Anette Björnlund
Valio Sverige