Alternativ text

OM DLF

DLF är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Uppdrag

DLF skapar förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri.*

* Företag som säljer livsmedel, drycker, kemtek, non-food, egenvård, tidningar, tobak och specialvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige.

Valberedning

Vill du nominera dig till ledamot i DLFs styrelse, kontakta DLFs valberedning.

Andreas Millbourn, valberedningens ordförande
Lars Appelqvist
Christian Di Luca