Alternativ text

DLFs syn på D2C och D2S

Här redogör DLF för sin syn på Direct-To-Consumer (D2C) och Direct-To-Store (D2S).
(Publicerat september 2023)

Ladda ner