Alternativ text

Matmissionen - Ett branschinitiativ för ökad hållbarhet

Varje år destrueras stora mängder livsmedel, vilket leder till en negativ miljöpåverkan. Dagligvaruleverantörerna och Svensk Dagligvaruhandel har därför ingått ett samarbete med Stockholms Stadsmission som är tänkt att underlätta för våra medlemmar att effektivt kunna donera varor, som annars riskerar att bli svinn, till Matmissionens butiker. Även dagligvaror som inte är livsmedel tas naturligtvis med tack­samhet emot av Matmissionen.

Allmän information om Matmissionen

Så donerar ni varor till Matmissionen

Se film om Matmissionen

Skatteverkets vägledning gällande moms vid donationer

Alternativ text

Därför är vi med och donerar varor till Matmissionen

Alternativ text

Det känns jättebra att Cloetta-produkter som annars skulle ha slängts på grund av kort datum, i stället kan sätta lite guldkant på tillvaron för Matmissionens medlemmar. Detta är något som stämmer väl överens med vår vision om att bidra till ”ett godare Sverige.

KATARINA TELL, VD CLOETTA SVERIGE
Alternativ text

Mat med mening är Fazers mission och vårt engagemang i Matmissionen lever upp till denna mission på ett föredömligt sätt; vi bidrar till att underlätta för utsatta konsumentgrupper, vi minimerar vårt matsvinn och säkerställer med dessa bidrag att även produkter som annars inte skulle ha blivit sålda faktiskt också i slutänden konsumeras. Med Matmissionens nya butiker kommer vi att kunna genomföra detta i mer ordnade former, där logistiken tidigare varit en utmaning.

MATS LIEDHOLM, VD FAZER SVERIGE
Alternativ text

Inom Foodmark arbetar vi aktivt för en hållbar produktion där produktspill och svinn av färdigvara ska minimeras. I vår strategi mot 2025 vill vi halvera matsvinnet internt och bidra till att kunder och konsumenter slänger mindre av våra produkter. Vi har ett långsiktigt samarbete med Matmissionen, ett initiativ som vi är mycket stolta över att vara delaktiga i. Vårt mål är såklart att aldrig ha överskott av färdiga produkter, men om det sker vill vi att det ska gå till någonting gott.

EMILIE OLDERSKOG, DIRECTOR SUSTAINABILITY & EXTERNAL RELATIONS, FOODMARK
Alternativ text

Matmissionen ger Mars möjlighet att göra en positiv insats både för människor och planeten, när vi genom donationer ger ekonomiskt utsatta målgrupper möjlighet att njuta av våra produkter och samtidigt minska matsvinnet. Matmissionen är en uppskattad partner som hjälper oss att skapa en bättre framtid för kommande generationer.

KATRINE GRYTTER, PUBLIC AFFAIRS DIRECTOR, MARS MULTISALES
Alternativ text

Matmissionen är ett otroligt viktigt initiativ som bidrar till att personer och familjer som lever i utsatthet har möjligt att handla det de behöver men till ett kraftigt reducerat pris. Det känns bra att vi kan bidra med både goda och näringsrika produkter till en så viktig verksamhet. Samtidigt är detta ett mycket bra sätt för oss att bidra till ett minskat matsvinn. I en livsmedelsproduktion som Skånemejeriers finns det, trots noggrann planering, alltid en risk för överproduktion, och det är av stort värde för oss att produkterna istället för att kasseras kan gå till dem som behöver det mest.

ANETTE GREGOW, DIRECTOR COMMUNICATIONS AND SUSTAINABILITY, SKÅNEMEJERIER FÖRSÄLJNING AB

 

Samarbetspartners

Alternativ text